STRUKTUR SEKOLAH SMP ISLAM TAUFIQURRAHMAN DEPOK.

Struktur sekolah SMP Islam Taufiqurrahman Depok untuk tahun pelajaran 2022/2023 tercantum dibawah ini berdasarkan SK yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Struktur Sekolah merupakana struktur yang ditetapkan oleh kepala sekolah untuk menjalankan fungsinya sesuai tufoksi yang telah ditetapkan.